Presidents

Presidents of the Federation

ERNEST A. VILLAS: 1957 - 1959

ALEXANDER GEORGES: 1960 - 1961

JOHN C. VELON: 1962 - 1964

JOHN P. DOUGLAS: 1965 - 1966 & 1980 - 1981

DR. PERI GEORGIOU: 1967 - 1968

OLGA SARANTOS: 1969 - 1970

GEORGIA S. MITCHELL: 1971 - 1974

DR. NICHOLAS E. MARAGOS: 1975 - 1979

EVELYN BARRIS PAPPAS: 1977 - 1978

IDA TRAKADAS: 1982

NICHOLAS CHIMITRIS: 1983 - 1986 & 1989

GEORGE T. TZOUGROS: 1990 - 1991

CHRIST C. KUTRUBIS: 1992 - 1998

NIKIAS J. PALOUMPIS: 1999 - 2005

DENISE M. KARRAS: 1987 – 1988 & 2005 - 2012

Pete Condos: 2013 - 2015

Ruth Faklis: 2016 - 2017

Nick Chimitris: 2018 - Present